Zajvizsgálat, emisszió
  Föoldal   Cégismertető   Tevékenységeink   Akkreditált labor   Referenciák   Képviseletek   Elérhetőségek   Hírek   Egészségközpont
Akkreditált labor
Emisszió
Immisszió
Zajvizsgálat

Keresés az oldalakon:

Google: Yahoo: MSN:


SZÉCHENYI TERV PLUSZSZÉCHENYI 2020KÜLDETÉSÜNK ...

"..., hogy ügyfeleink a legkisebb anyagi és emberi erőforrások felhasználásval valósítsák meg a környezetvédelmi szempontból is jogszerű, környezettudatos és a természetes környezetünket valóban kímélő működésüket..."

     Részletek >>


Minőségpolitikai nyilatkozat

Akkreditált laboratóriumunk Minőségpolitikia Nyilatkozat-a

     Részletek >>


Támogatta az ÚMFT

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Akkreditált labor

AKKREDITÁLT VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

Korszerűen felszerelt, modern vizsgáló laborunk alkalmas mindennemű, a környezet állapotának vizsgálatához szükséges értékelési munka elvégzésére. A környezetvédelmi jogszabályok egy része előírja, hogy a mintavételt és a különböző műszaki vizsgálatokat az adott feladatra vonatkozóan akkreditáltan kell végezni (és csak akkreditált szervezet végezheti).

Mi az az akkreditált labor?

Az európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a mintavételekre és műszaki vizsgálatokra akkreditálás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) feladata. A tanúsítást az a megfelelőségértékelő szervezet kaphatja meg, amely eleget tesz a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához előírt követelményeknek és a vonatkozó ágazati szabályozásoknak. Az akkreditáció 4 évre szól.

Az akkreditált labor az akkreditálási határozat mellékletében rögzített mintavételek és vizsgálatok elvégzésére jogosult, pontosabban csak azokra vonatkozóan tekinthető akkreditáltnak. Az akkreditált szervezeteket a NAH rendszeresen ellenőrzi.

A Planum97 akkreditált laborjában az alábbi méréseket végezzük:

Levegőtisztaság mérése:

 • légszennyező pontforrások emisszió mérése, immisszió mérés (akkreditált)
 • környezeti levegő vizsgálata (akkreditált)

Zajmérés:

 • környezeti zajkibocsátás és zajterhelés mérése (akkreditált)
 • munkahelyi zaj mérése (akkreditált)
 • közlekedési zaj mérése (akkreditált).

Vízkezelés:

 • vízkezelő technológiák tervezése és kivitelezése
 • épületgépészeti vízkezelés és kivitelezés.

Akkreditált környezeti állapotvizsgálatok és környezetvédelmi monitoring vizsgálatok (levegő, talaj, talajvíz, zaj, rezgés...stb.)

A mérési jegyzőkönyvek elkészítése.

LEVEGŐ - EMISSZIÓ MÉRŐ ÁLLOMÁSA 21/2001. (II.14.) kormányrendelet előírásai szerint bejelentési kötelezettség alá tartozó légszennyező pontforrások kibocsátását a pontforrás működési engedélyében meghatározott időközönként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált mérő szervezettel kell méretni, a légszennyezettségi határérték megtartásának ellenőrzése céljából.

Cégünk rendelkezik az akkreditált helyszíni és laboratóriumi mérések elvégzéséhez szükséges dokumentumokkal, valamint műszaki felszereltséggel. Mobil mérőbusszal az alábbi komponensekre tudjuk az akkreditált méréseket és vizsgálatokat elvégezni akkreditált laborunkban:

 • szén-dioxid
 • hőmérséklet
 • térfogatáram
 • gázállapotú CH-k
 • kén-dioxid
 • szén–monoxid
 • nitrogén-oxidok
 • szerves vegyületek
 • oxigén
 • szilárd anyag mintavétel

A környezetvédelmi hatóság felé jelentéskötelezett légszennyező pontforrások az ipar és a mezőgazdaság minden területén, számos műszaki alternatívában fordulhatnak elő. A pontforrások néhány jellemző típusa:

 • tüzeléstechnikai berendezések (kazánházak és hőtermelő berendezések),
 • erőművek és gázmotorok,
 • technológiai berendezések elszívó rendszere,
 • festőfülke, fényező és hegesztő berendezések elszívó rendszere,
 • mezőgazdasági szárítók, tisztítók és takarmánykeverők

Mérőállomásunk és akkreditált laboratóriumunk üzemeltetésével segítséget szeretnénk nyújtani azon gazdálkodó szervezeteknek, melyek jelentésköteles pontforrásokat üzemeltetnek. Reméljük, az Ön munkáját és további sikeres működését is tudjuk szolgáltatásunkkal segíteni.

Plánum97 Kft. Laboratóriuma


Plánum 97 Kft. © 2009 - Akkreditált labor - Emisszió - Immisszió - Zajvizsgálat - Adatvédelem - Felhasználási feltételek | Webzaj
Dev by: z404